C. Fonteius, denari, Sear 167

Referència 044

Roma, 113/114 a.C.

Cap Janiforme dels Diòscurs, lletra de control a la part inferior esquerra

Galera C FONT, ROMA a l'exerg

Aquesta moneda formà part d'un anell, i hi ha restes de soldadura al revers.

21 g, 4.1 g, F

100,00 €