Imitació bàrbara d'un bronze de Teodosi I, VICTORIA AVGG

Referència 005

Imitació bàrbara d'un bronze de Teodosi I, VICTORIA AVGG

Anv: Bust diademat, drapejat i cuirassat a la dreta, i llegenda DN THEODOSIVS P F AVG

Rev: La Victòria avanánt a l'esquerra, amb trofeu a l'espatlla. VICTORIA AVG(G). Ceca incerta a l'exerg.

14 mm, 1.4 g, F

30,00 €