Sobre nosaltres

La nostra empresa

Colectalia Coins és una divisió de Colectalia.com, allotjada al subdomini coins.colectalia.com. Els llocs colectalia.com i coins.colectalia.com són dues botigues diferents, i per tant els clients s'han de registrar separadament a cada una d'elles per tal de poder-hi operar.
Colectalia.com és una filatèlia especialitzada en segells i història postal de la guerra civil espanyola, amb més de 10 anys d'experiència. Ara hem posat en marxa aquesta botíga específica per a monedes romanes.