Graus

Aquesta és l'escala de graus utiltizada per a descriure l'estat de conservació de les peces:

UNC - Sense circular

EF - Extremadament fina, 90% del disseny visible

VF - Molt fina, 75% del disseny visible

F - Fina, 50% del disseny visible

VG - Molt bona, 25% del disseny visible

G - Bona 10% del disseny visible

En aquesta botiga, habitualment no hi trobareu cap moneda amb una conservació inferior a F, ni amb marques de seca il·legibles. Això, no obstant, no és d'aplicació a per a les emissions d'imitació bàrbares, ja que pel seu origen i manufactura és difícil trobar-es en graus superiors a F.